3570

ฐานข้อมูล

จำนวนนักศึกษา รหัส 64

1196

อัปโหลดแล้ว

จำนวนนักศึกษาที่พบไฟล์รูปในระบบ

33.501%

คิดเป็นร้อยละ

จากจำนวนนักศึกษาที่อัปโหลดเข้ามาในระบบ

1146

รอการตรวจสอบ

สถานะการอัปโหลดอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง

13

รูปถ่ายไม่ถูกต้อง

รูปถ่ายที่ส่งมาในระบบไม่ถูกต้อง / ใช้ไม่ได้ / ไม่ผ่าน

37

รูปถ่ายถูกต้อง

ผ่านการตรวจสอบแล้ว / ใช้ได้

สำคัญ! กรุณาอ่าน

รูปถ่ายที่ใช้ ใส่ชุดนักศึกษา ถ่ายหน้าตรง เห็นหน้าชัดเจน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ พื้นหลังไม่เป็นลาย ใช้พื้นหลังสีน้ำเงิน

   Step 1. คลิกปุ่ม อัปโหลดรูปภาพ (Upload A Picture)
   Step 2. กรอกรหัสประจำตัวประชาชน และรหัสนักศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูล
   Step 3. คลิกปุ่ม เลือกไฟล์ (รูปภาพ) จากนั้นปรับย่อขยาย รูปภาพตามสัดส่วนที่ระบบกำหนด
   Step 4. คลิกปุ่ม อัปโหลด และระบบจะแสดงรูปภาพจากการอัปโหลด ** การคลิกปุ่มอัปโหลดให้นักศึกษา คลิก 1 ครั้งเท่านั้น และตรวจสอบผลการอัปโหลดหลังจากทำรายการอีกครั้ง
   Step 5. ตรวจสอบผลการอัปโหลดอีกครั้ง หากรูปภาพแสดงผลไม่ตรงตามความต้องการ กรุณาอัปโหลดไฟล์ใหม่อีกครั้ง ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รูปถ่ายที่ ถูกต้อง


ถ่ายหน้าตรง เห็นหน้าชัดเจน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
พื้นหลังไม่เป็นลาย ใช้พื้นหลังสีน้ำเงิน

รูปถ่ายที่ ไม่ถูกต้อง


ไม่สวมชุดนักศึกษา ไม่ถ่ายหน้าตรง ภาพไม่ชัดเจน
พื้นหลังเป็นลาย

ต้องการความช่วยเหลือ ?

รหัสนักศึกษา หรือรหัสประจำตัวประชาชน เข้าใช้งานไม่ได้ แจ้งปัญหาการใช้งาน
ให้นักศึกษา แจ้งรหัสประจำตัวประชาชน รหัสนักศึกษา คณะ สาขาวิชาฯ มาที่ Line Official