เกี่ยวกับเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
iservice@rmu.ac.th
043-713080-9 ต่อ 304

Follow Us

Rajabhat Maha Sarakham University

ลงชื่อเข้าใช้

ยังไม่มีบัญชี หรือยังไม่เคยลงทะเบียน ? คลิก ลงทะเบียน

กรณีที่มีข้อมูลในระบบแล้ว และยังไม่เปลี่ยนรหัสผ่าน

- อาจารย์คณะครุศาสตร์ ใช้รหัสผ่าน (เริ่มต้น) เป็น รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก

- อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ใช้รหัสผ่าน (เริ่มต้น) เป็น รหัสบุคลากร

กรณีเข้าใช้งานไม่ได้ (ลืมรหัสผ่าน ลืมอีเมล)

แจ้ง อีเมล รหัสประจำตัวประชาชน และชื่อ - นามสกุล ที่ LINE OA